Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Natural environmental hazards
Learning outcome:
Student tłumaczy różnice między zagrożeniami antropogenicznymi i naturalnymi poparte przykładami
Connections with FLO:
  • IT1A_W02
    posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do zrozumienia i opisania zjawisk fizycznych
  • IT1A_W24
    ma podstawową wiedzę z zakresu geologii i geofizyki