Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Natural environmental hazards
Learning outcome:
Student potrafi zanalizować powiązania między człowiekiem a środowiskiem oraz przygotować tekst zawierający omówienie tematu
Connections with FLO:
  • IT1A_U03
    potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
  • IT1A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić krótka prezentację poświęcona wynikom realizacji zadania inżynierskiego