Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Kombinatoryka dla programistów (Combinatorics for Software Developer)
Learning outcome:
Student objaśnia algorytmy kombinatoryczne
Connections with FLO:
  • IT1A_W01
    ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującej algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, niezbędne do opisu i analizy działania urządzeń technicznych, a także do podstawowych zjawisk fizycznych.
  • IT1A_W08
    ma wiedzę w zakresie metod matematycznych i numerycznych niezbędną do rozwiązywania zagadnień obliczeniowych
  • IT1A_W09
    ma szczegółową wiedzę w zakresie podstawowych struktur organizacji danych