Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Kombinatoryka dla programistów (Combinatorics for Software Developer)
Learning outcome:
Student dobiera odpowiednie struktur danych dla algorytmów kombinatorycznych
Connections with FLO:
  • IT1A_W01
    ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującej algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, niezbędne do opisu i analizy działania urządzeń technicznych, a także do podstawowych zjawisk fizycznych.
  • IT1A_W09
    ma szczegółową wiedzę w zakresie podstawowych struktur organizacji danych