Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Kombinatoryka dla programistów (Combinatorics for Software Developer)
Learning outcome:
Student implementuje algorytm kombinatoryczny z zastosowaniem odpowiednich struktur danych
Connections with FLO:
  • IT1A_U10
    potrafi zaprojektować proces testowania programu komputerowego oraz przeprowadzić diagnozę wykrytych błędów
  • IT1A_U12
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla zastosowań informatycznych oraz wybrać i sformułować właściwe metody i narzędzia
  • IT1A_U16
    potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów