Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Elements of remote sensing and GIS
Learning outcome:
Student charakteryzuje aktywne i pasywne metody teledetekcji i wskazuje ich zastosowania.
Connections with FLO:
  • IT1A_W04
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
  • IT1A_W19
    ma elementarną wiedzę na temat wykorzystania technik informatycznych w naukach o Ziemi