Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Elements of remote sensing and GIS
Learning outcome:
Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli danych przestrzennych.
Connections with FLO:
  • IT1A_W09
    ma szczegółową wiedzę w zakresie podstawowych struktur organizacji danych