Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Elements of remote sensing and GIS
Learning outcome:
Student dobiera odpowiednie modele danych do rozwiązania konkretnego zadania o charakterze przestrzennym.
Connections with FLO:
  • IT1A_W08
    ma wiedzę w zakresie metod matematycznych i numerycznych niezbędną do rozwiązywania zagadnień obliczeniowych