Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Elements of remote sensing and GIS
Learning outcome:
Student potrafi przygotować dane przestrzenne do analiz GIS.
Connections with FLO:
  • IT1A_U01
    uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie