Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Elements of remote sensing and GIS
Learning outcome:
Student potrafi zaprojektować i wykonać analizę danych przestrzennych.
Connections with FLO:
  • IT1A_U14
    potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy zagadnień inżynierskich
  • IT1A_U18
    potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary i symulacje komputerowe wykorzystując poznane metody, modele matematyczne i narzędzia informatyczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski