Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy programowania aplikacji korporacyjnych
Learning outcome:
Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania
Connections with FLO:
  • IT1A_W11
    ma uporządkowana wiedzę w zakresie metodyki, narzędzi i technik programowania