Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Systemy Informatyczne (Development of Computer Systems)
Learning outcome:
Student definiuje i identyfikuje fazy i modele projektowania systemów komputerowych
Connections with FLO:
 • IT1A_W04
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
 • IT1A_W05
  ma elementarną wiedzę w zakresie obowiązujących standardów opisu kodu
 • IT1A_W06
  ma szczegółową wiedzę na temat strukturalnego modelu tworzenia kodu; widzi potrzebę jego stosowania oraz potrafi go zastosować
 • IT1A_W07
  ma elementarną, podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat obiektowego modelu tworzenia kodu
 • IT1A_W20
  ma elementarną wiedzę na temat obowiązujących standardów tworzenia dokumentacji projektowej