Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Systemy Informatyczne (Development of Computer Systems)
Learning outcome:
Student charakteryzuje metodę modelowania strukturalnego i obiektowego
Connections with FLO:
  • IT1A_W05
    ma elementarną wiedzę w zakresie obowiązujących standardów opisu kodu
  • IT1A_W06
    ma szczegółową wiedzę na temat strukturalnego modelu tworzenia kodu; widzi potrzebę jego stosowania oraz potrafi go zastosować
  • IT1A_W20
    ma elementarną wiedzę na temat obowiązujących standardów tworzenia dokumentacji projektowej