Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Geofizyka II
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę z zakresu geologii, geofizyki i ochrony środowiska
Connections with FLO:
  • IT1A_W24
    ma podstawową wiedzę z zakresu geologii i geofizyki