Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Systemy Informatyczne (Development of Computer Systems)
Learning outcome:
Student dobiera odpowiedni model fizyczny projektowanej aplikacji oraz dobiera odpowiednie narzędzia implementacji i metody testowania systemów informatycznych
Connections with FLO:
  • IT1A_W09
    ma szczegółową wiedzę w zakresie podstawowych struktur organizacji danych
  • IT1A_W11
    ma uporządkowana wiedzę w zakresie metodyki, narzędzi i technik programowania
  • IT1A_W20
    ma elementarną wiedzę na temat obowiązujących standardów tworzenia dokumentacji projektowej