Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Systemy Informatyczne (Development of Computer Systems)
Learning outcome:
Student charakteryzuje podstawy inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo
Connections with FLO:
  • IT1A_W13
    dysponuje podstawową wiedzą w zakresie komputerowych systemów wspomagania projektowania