Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Systemy Informatyczne (Development of Computer Systems)
Learning outcome:
Student przeprowadza analizę zapotrzebowań dla projektowanego systemu informatycznego
Connections with FLO:
  • IT1A_U03
    potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
  • IT1A_U13
    potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prostą aplikację informatyczna, używając właściwych metod, technik i narzędzi