Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Systemy Informatyczne (Development of Computer Systems)
Learning outcome:
Student potrafi przygotować specyfikację i harmonogram realizacji projektowanego systemu
Connections with FLO:
  • IT1A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny dna realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
  • IT1A_U09
    potrafi zaplanować proces realizacji prostej aplikacji informatycznej wykorzystywanej m.in. w naukach o ziemi; potrafi wstępnie oszacować jej koszty
  • IT1A_U13
    potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prostą aplikację informatyczna, używając właściwych metod, technik i narzędzi