Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Systemy Informatyczne (Development of Computer Systems)
Learning outcome:
Student ponosi współodpowiedzialność za realizowane zadania projektowe i potrafi komunikować się z otoczeniem
Connections with FLO:
 • IT1A_K02
  ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • IT1A_K03
  ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
 • IT1A_K04
  ma świadomość ważności zachowania w sposób w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • IT1A_K05
  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy