Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Introduction to geodynamic modelling systems
Learning outcome:
Opisać metodologię modelowania numerycznego procesów geodynamicznych, jego matematyczne podstawy oraz zalety i ograniczenia
Connections with FLO:
  • IT1A_W08
    ma wiedzę w zakresie metod matematycznych i numerycznych niezbędną do rozwiązywania zagadnień obliczeniowych
  • IT1A_W19
    ma elementarną wiedzę na temat wykorzystania technik informatycznych w naukach o Ziemi