Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Introduction to geodynamic modelling systems
Learning outcome:
Zdefiniować podstawowe elementy modelowania numerycznego procesów geodynamicznych wraz ze sposobami ich deklaracji
Connections with FLO:
  • IT1A_W08
    ma wiedzę w zakresie metod matematycznych i numerycznych niezbędną do rozwiązywania zagadnień obliczeniowych
  • IT1A_W13
    dysponuje podstawową wiedzą w zakresie komputerowych systemów wspomagania projektowania