Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Introduction to geodynamic modelling systems
Learning outcome:
Zaprojektować siatkę obliczeniową oraz wprowadzić warunki brzegowe i początkowe modelu
Connections with FLO:
  • IT1A_U05
    posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumienia się, a także do czytania ze zrozumieniem not aplikacyjnych, dokumentacji, instrukcji obsługi narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
  • IT1A_U13
    potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prostą aplikację informatyczna, używając właściwych metod, technik i narzędzi