Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Introduction to geodynamic modelling systems
Learning outcome:
Konstruować algorytmy nieskomplikowanych modeli numerycznych na podstawie danych geologiczno – geotechnicznych posługując się dwuwymiarowym systemem do modelowania numerycznego
Connections with FLO:
 • IT1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótka prezentację poświęcona wynikom realizacji zadania inżynierskiego
 • IT1A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumienia się, a także do czytania ze zrozumieniem not aplikacyjnych, dokumentacji, instrukcji obsługi narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
 • IT1A_U13
  potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prostą aplikację informatyczna, używając właściwych metod, technik i narzędzi
 • IT1A_U16
  potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów