Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Stereology and image analysis in geology
Learning outcome:
Student ma umiejętność stosowania nowoczesnych metod komputerowej analizy do opisu struktur geologicznych.
Connections with FLO:
  • IT1A_U07
    potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących zastosowanie narzędzi informatycznych w naukach o Ziemi - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne