Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
SVG vector graphics
Learning outcome:
Przygotowanie plików w formacie SVG
Connections with FLO:
  • IT1A_U08
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
  • IT1A_U16
    potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów