Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
SVG vector graphics
Learning outcome:
Realizacja wybranych algorytmów geometrii obliczeniowej w języku Java, wizualizacja wyników z wykorzystaniem pakietu Batik
Connections with FLO:
  • IT1A_U08
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
  • IT1A_U16
    potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów