Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Computer Network Configuration and Diagnostics
Learning outcome:
Potrafi konfigurować wybrane typy połączeń sieciowych.
Connections with FLO:
  • IT1A_W15
    ma uporządkowana wiedzę w zakresie architektury komputerów, w szczególności warstwy sprzętowej
  • IT1A_W16
    ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędnych do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych