Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Computer Network Configuration and Diagnostics
Learning outcome:
Zna zasady trasowania ruchu IP.
Connections with FLO:
  • IT1A_W16
    ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędnych do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych