Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Computer Network Configuration and Diagnostics
Learning outcome:
Potrafi konfigurować (programową) implementację mostu w systemie Linux
Connections with FLO:
  • IT1A_U01
    uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
  • IT1A_U05
    posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumienia się, a także do czytania ze zrozumieniem not aplikacyjnych, dokumentacji, instrukcji obsługi narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
  • IT1A_U17
    potrafi zestawić sprzęt komputerowy i urządzenia wspomagające w prostą sieć komputerową