Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Computer Network Configuration and Diagnostics
Learning outcome:
Ma świadomość konieczności nieustannego aktualizowania wiedzy nt. bezpieczeństwa w sieci i związanych z tym obowiązków administratorów.
Connections with FLO:
  • IT1A_K01
    rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych