Module learning outcome data:
Code:
M_K003
Category:
Social competence
Module:
Computer Network Configuration and Diagnostics
Learning outcome:
Ma świadomość wpływu działań administratora sieci na wygodę jej użytkowania i wydajność pracy jej użytkowników.
Connections with FLO:
  • IT1A_K02
    ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • IT1A_K03
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
  • IT1A_K04
    ma świadomość ważności zachowania w sposób w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej