Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Network communication programming
Learning outcome:
Zaprojektować i wykonać programy w języku C przesyłające dane w trybie połączeniowym
Connections with FLO:
  • IT1A_U01
    uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
  • IT1A_U08
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą