Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Spatial database
Learning outcome:
Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli reprezentacji środowiska przestrzennego.
Connections with FLO:
  • IT1A_W02
    posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do zrozumienia i opisania zjawisk fizycznych
  • IT1A_W03
    posiada ogólną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych