Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Spatial database
Learning outcome:
Student definiuje podstawowe standardy OGC.
Connections with FLO:
  • IT1A_W05
    ma elementarną wiedzę w zakresie obowiązujących standardów opisu kodu