Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Spatial database
Learning outcome:
Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia
Connections with FLO:
  • IT1A_K01
    rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych