Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Technologie Komponentowe
Learning outcome:
Student zna koncepcję kodu ponownego wykorzystania
Connections with FLO:
 • IT1A_W02
  posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do zrozumienia i opisania zjawisk fizycznych
 • IT1A_W03
  posiada ogólną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych
 • IT1A_W04
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
 • IT1A_W05
  ma elementarną wiedzę w zakresie obowiązujących standardów opisu kodu