Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Technologie Komponentowe
Learning outcome:
Student zna przykładowy język tworzenia oprogramowania komponentowego –C#
Connections with FLO:
  • IT1A_W02
    posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do zrozumienia i opisania zjawisk fizycznych
  • IT1A_W04
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki