Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Technologie Komponentowe
Learning outcome:
Student potrafi projektować i tworzyć komponenty
Connections with FLO:
  • IT1A_U14
    potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy zagadnień inżynierskich