Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Technologie Komponentowe
Learning outcome:
Student umie projektować oprogramowanie przy wykorzystaniu technologii komponentowych
Connections with FLO:
  • IT1A_K03
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
  • IT1A_K04
    ma świadomość ważności zachowania w sposób w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej