Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Physical processes modeling
Learning outcome:
Zna i rozumie zjawiska fizyczne związane z transportem masy energii i pędu, rozkładami naprężeń i odkształceń
Connections with FLO:
  • IT2A_W07
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych procesów fizycznych; zna wielkości fizyczne oraz rozumie prawa fizyczne opisujące dany proces