Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Physical processes modeling
Learning outcome:
Zna etapy tworzenia modeli numerycznych oraz metody, techniki i narzędzia przeznaczone do ich realizacji
Connections with FLO:
  • IT2A_W02
    zna podstawowe techniki, metody i narzędzia stosowane w zagadnieniach dotyczących analizy danych i modelowania ich zależności
  • IT2A_W08
    ma szczegółową wiedzę z zakresu fizyki i matematyki niezbędną przy tworzeniu modeli matematycznych opisujących wybrane procesy; ma podbudowaną teoretyczną wiedzę z zakresu zastosowań metod numerycznych i metod optymalizacji