Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Physical processes modeling
Learning outcome:
Potrafi wybrać najlepsze dla danego procesu rozwiązanie numeryczne i na tej podstawie przygotować, wykonać oraz zweryfikować model
Connections with FLO:
  • IT2A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać symulacje numeryczne dla wybranego procesu fizycznego oraz weryfikować i interpretować uzyskane wyniki