Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Invited lectures in Mathematical Geology
Learning outcome:
ma pogłębioną wiedzę z zakresu statystycznej analizy danych i modelowania zależności pomiędzy danymi
Connections with FLO:
  • IT2A_W01
    ma pogłębioną wiedzę z zakresu statystycznej analizy danych i modelowania zależności pomiędzy danymi