Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Invited lectures in Mathematical Geology
Learning outcome:
potrafi planować i przeprowadzać symulacje numeryczne dla wybranego procesu fizycznego oraz weryfikować i interpretować uzyskane wyniki
Connections with FLO:
  • IT2A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać symulacje numeryczne dla wybranego procesu fizycznego oraz weryfikować i interpretować uzyskane wyniki