Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Kompilacja i kompilatory
Learning outcome:
Student zna podstawy analizy syntaktycznej
Connections with FLO:
  • IT2A_W08
    ma szczegółową wiedzę z zakresu fizyki i matematyki niezbędną przy tworzeniu modeli matematycznych opisujących wybrane procesy; ma podbudowaną teoretyczną wiedzę z zakresu zastosowań metod numerycznych i metod optymalizacji