Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Kompilacja i kompilatory
Learning outcome:
Student ma kompetencje do konstrukcji kompilatorów dla zadanych problemów przetwarzania danych i kompilacji
Connections with FLO:
  • IT2A_K06
    potrafi w sposób kreatywny i przedsiębiorczy realizować wyznaczone cele