Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Informatyczne Projekty Zespołowe
Learning outcome:
Student zna podstawy metodologii tworzenia oprogramowania Agile i CMMI
Connections with FLO:
  • IT2A_W14
    ma szczegółową wiedzę dotyczącą wykorzystania wybranych platform programistycznych do szybkiego prototypowania oprogramowania
  • IT2A_W19
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania projektem zespołowym