Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Parallel and Distributed Systems
Learning outcome:
Student zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane idee i pojęcia związane z systemami równoległymi i rozproszonymi, w tym rozproszonymi systemami operacyjnymi
Connections with FLO:
 • IT2A_W02
  zna podstawowe techniki, metody i narzędzia stosowane w zagadnieniach dotyczących analizy danych i modelowania ich zależności
 • IT2A_W05
  zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane idee i pojęcia związane z budową systemów równoległych i rozproszonych oraz narzędzia używane do ich tworzenia
 • IT2A_W06
  zna zasady projektowania systemów równoległych i rozproszonych oraz metody analizy poprawności ich działania i pomiaru wydajności
 • IT2A_W10
  zna wybrane cyfrowe interfejsy komunikacyjne i potrafi je scharakteryzować