Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Parallel and Distributed Systems
Learning outcome:
Student zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane narzędzia tworzenia systemów równoległych i rozproszonych
Connections with FLO:
  • IT2A_W05
    zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane idee i pojęcia związane z budową systemów równoległych i rozproszonych oraz narzędzia używane do ich tworzenia
  • IT2A_W10
    zna wybrane cyfrowe interfejsy komunikacyjne i potrafi je scharakteryzować