Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Parallel and Distributed Systems
Learning outcome:
Student zna zasady i metody przeprowadzania podstawowej analizy poprawności i wydajności systemów równoległych i rozproszonych
Connections with FLO:
  • IT2A_W02
    zna podstawowe techniki, metody i narzędzia stosowane w zagadnieniach dotyczących analizy danych i modelowania ich zależności
  • IT2A_W06
    zna zasady projektowania systemów równoległych i rozproszonych oraz metody analizy poprawności ich działania i pomiaru wydajności